มาดูกันว่า การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง มีวิธีในการดูแลอย่างไร 

เมื่อจำกัดความตามองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จะกล่าวถึง การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ได้ว่า การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรคมะเร็งทั้งกับคนที่ป่วยและครอบครัวซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในบทความจะมาพูดถึง การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ว่ามีวิธีการดูแลผู้ป่วยได้อย่างไร 

การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง สามารถเข้าถึงได้อย่างไร 

ในการเข้าถึง การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง จำเป็นต้องติดต่อกับแพทย์เพื่อให้ทำการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งล้วนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยรูปแบบนี้อยู่แล้ว โดยจะต้องแจ้งความต้องการต่อแพทย์และพยาบาลที่ทำงานในหน่วยนี้ แล้วดูว่ามีโรงพยาบาลหรือคลินิกแห่งใดบ้างที่รับรักษา จากนั้นทำการติดต่อให้ดูแลคนไข้ที่เป็นโรครักษาไม่หายโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งสามารถรับการรักษาแบบปกติคู่ไปกับการรับ การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ได้ด้วย แต่ไม่ใช่ให้หยุดหรือทอดทิ้งการรักษาคนไข้ จุดประสงค์การดูแลรักษาในรูปแบบนี้คือการประคับประคองคนไข้ไปด้วยกันจนกว่าจะคนไข้จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบสุข เนื่องจากเป็นโรครักษาไม่หาย ผู้ป่วยมีแค่ทางเลือกเดียวคือต้องตาย เรียกได้ว่าโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่ทำให้หลายคนเสียชีวิต 

มีเป้าหมายอย่างไรใน การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 

การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เป็นการดูแลโดยประคับประคองชีวิตของผู้ป่วยและสร้างคุณภาพของชีวิตให้ดีขึ้นทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัว โดยจะมีการฟื้นฟูรักษาทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม แบบองค์รวม ตั้งแต่การรักษาระยะแรกของการได้รับวินิจฉัยว่าไม่สามารถรักษาได้ จนกระทั่งถึงระยะสุดท้ายที่ผู้ป่วยมีเวลาการใช้ชีวิตไม่มาก นอกจากนี้ยังต้องดูแลคนที่เป็นครอบครัวผู้ป่วยหลังมีการสูญเสียเพื่อให้ยอมรับความจริงและยอมรับการสูญเสียได้ด้วย สำหรับเป้าหมายการ การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง นั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายของชีวิต 
  • เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งกว่าเดิมจนถึงวาระสุดท้าย 
  • เพื่อให้สังคมได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของ การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 
  • ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานที่น้อยลงซึ่ง ความทุกข์ทรมานนั้นมาจากการรักษาภายในห้อง ICU อันเป็นวิธีรักษาบางวิธี หรือการยื้อชีวิตด้วยวิธีต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมาน ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยใด ๆ ทั้งสิ้น 

จากบทความนี้ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ว่ามีวิธีดูแลแบบไหนและให้ประโยชน์อย่างไรบ้างแก่ผู้ป่วยรวมไปถึงครอบครัวของผู้ป่วย ซึ่งการดูแลรูปแบบนี้จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ป่วยด้วยโรคที่ไม่มีวันรักษาหายและต้องตาย ให้ผลที่มากกว่าการยื้อชีวิตไว้ให้ต้องเกิดความทุกข์ทรมาน 

Leave a Reply

Your email address will not be published.