อบรม จป เทคนิค เลือกเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานไหน เลือกสถาบันแบบไหนดี

จป เทคนิค คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการที่ต้องมี จป เทคนิค ได้แก่ โรงงาน คลังสินค้า ซ่อมบำรุง ก่อสร้าง ขนส่ง และสถานีบริการน้ำมัน ที่มีลูกจ้าง 20-49 คน สำหรับลูกจ้าง 50-99 คนต้องมี จป เทคนนิคขั้นสูง แต่ถ้ามากกว่า 99 คน ต้องมี จป วิชาชีพ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน หลายสถาบันที่รับจัดอบรม จป เทคนิค แต่จะเลือกหน่วยงานแบบไหน สถาบันแบบไหน มาดูกัน

แต่ก่อนจะไปดูว่าควรเลือกหน่วยงานแบบไหน พิจารณาจากอะไรนั้น อยากให้ทุกคนมาทำความเข้าใจก่อนว่า ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม จป เทคนิค ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  • ผู้เข้ารับอบรม จป เทคนิคจะต้องอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร

รู้หรือไม่ว่าหากสถานประกอบการใด ไม่จัดตั้งให้มี จป เทคนิค ตามที่กฎหมายกำหนดจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อบรม จป เทคนิค เลือกหน่วยงานแบบไหนดี

  • อบรม จป เทคนิค เลือกหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเลขที่ใบอนุญาตชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เลือกหน่วยงานหรือสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
  •  อบรม จป เทคนิคออนไลน์ เลือกสถาบันที่รับอบรม จป เทคนิค ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น จัดอบรมผ่านโปรแกรมซูม ทั้งภาพและเสียง คมชัดในระดับ Full HD เพื่อความสะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วย
  • อบรม จป เทคนิคราคาไม่แพง มองหาสถาบันรับอบรม จป เทคนิค ราคาไม่แพง มีโปรโมชั่นส่วนลดที่น่าสนใจ ให้คุณได้คุ้มค่า รับจัดอบรมทั้ง In-house และ Public หลังจากที่ผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร

การอบรม จป เทคนิค ที่สำคัญเลยต้องเลือกสถาบันรับอบรม โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ วิทยากรขึ้นทะเบียนกฎหมาย หลักสูตร จป  สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี บรรยายน่าสนใจ สอนให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ทั้งหมดนี้ ก็คือ การอบรม จป เทคนิค พร้อมแนวทางการเลือกหน่วยงานหรือสถาบันที่รับจัดอบรม จป เทคนิค หวังว่าข้อมูลต่างๆ ที่เรานำมาฝากจะมีประโยชน์ต่อคุณ หรือผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

Leave a Reply

Your email address will not be published.