วิธีดูแล “เครื่องฟอกอากาศ” ที่คนใช้ควรรู้

เครื่องฟอกอากาศนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนั้นเครื่องฟอกอากาศนั้นมีความสำคัญมากขึ้นอย่างมาก นั้นก็เพราะว่าการมาของฝุ่น Pm2.5 นั้นทำให้หลายคนนั้นเริ่มเห็นเรื่องความสำคัญของ “สุขภาพมากยิ่งขึ้น”  และ หลายคนนั้นที่มีเครื่องฟอกอากาศอยู่แล้ว นั้นอาจจะไม่รู้วิธีในการดูแลเครื่องฟอกอากาศ  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าในการดูแลเครื่องฟอกอากาศ และ ตัว กรองฝุ่น นั้นจะมีวิธีดูแลในเรื่องอะไรบ้าง

เปลี่ยนแผนกรองเมื่อถึงเวลา

เมื่อถึงเวลาแล้วในการเปลี่ยนแผ่นกรองนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ เพื่อดับจับฝุ่นให้มีมาตรฐาน โดยในการเปลี่ยนแผ่นกรองนั้นหากว่าเรานั้นไม่เปลี่ยนนั้นอาจจะทำให้การดับจับฝุ่นนั้นไม่มีมาตรฐาน และ ทำให้การดักจับฝุ่นอย่าง Pm 2.5  นั้นไม่มีมาตรฐานโดยอายุการใช้งานจะอยู่ที่ 6 เดือน ถึง 1 ปี ก็ควรเริ่มมองหาแผ่นกรองอากาศได้แล้วนะครับเพื่อมาตรฐานที่ดี  ดังนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศนั้นสำคัญอย่างมากนะครับ

ทำความสะอาดแผ่นตายขาย

ภายในด้านนอกนั้นจะมีแผ่นตาข่าย หรือ ฟองน้ำสำหรับดับจับฝุ่นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเสมือนด่านแรกในการเปลี่ยนอากาศให้เข้ามาบริสุทธิ์ จึงทำให้จุดนี้มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในส่วนนี้นั้นเราควรที่จะทำความสะอาดด้วยนะครับเมื่อเห็นว่า มีฝุ่นจังตัวหนามากเกินไป ดังนั้นเมื่อเห็นว่าฝุ่นนั้นมีการจับตัวหนามากเกินไปนั้นควรจะทำความสะอาดด้วยนะครับเพื่อการดักจับฝุ่นที่ดี และ ปลอดภัยกับเรา

ทำความสะอาดนอกเครื่อง

การทำความสะอาดนอกเครื่องเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าหากว่าภายนอกเครื่องนั้นสกปรกนั้นจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการดักจับฝุ่นได้  และ ชิ้นส่วนบางส่วนนั้นอาจจะทำให้สร้างความเสียหายได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการทำความสะอาดนอกเครื่องเองก็สำคัญด้วยเช่นกัน  เพราะว่าหากว่านอกเครื่องนั้นมีฝุ่นจับมากมาย การดักจับฝุ่นนั้นอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยนะครับ

ใช้งานในพื้นที่ปิด

การเปิดใช้เครื่องฟอกอากาศนั้น หากว่าใช้งานในพื้นที่เปิดนั้นจะทำให้การทำงานของตัว กรอง ฝุ่น และ เครื่องฟอกอากาศนั้นทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ และ อาจจะทำให้การใช้งานนั้นทำงานเกินความจำเป็นและทำให้ เครื่องฟอกอากาศนั้นเสื่อมสภาพการใช้งานมากขึ้น และให้อายุการใช้งานสั้นลง ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น การใช้งานในพื้นที่ปิดนั้นจะดีกว่านะครับ

เลือกขนาดห้องที่เหมาะสม

การเลือกใช้งานก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าหากว่าถ้าหากว่าเครื่องฟอกอากาศนั้นมีขนาดที่ไม่พอดีกับห้องนั้นจะทำให้การฟอกอากาศนั้นไม่ได้ผล และ ทำให้ส่งผลเสียมากกว่าผลดีด้วยนะครับ ดังนั้นในการเลือกขนาดห้องที่เหมาะสม กับการใช้งานด้วยนะครับ

ดังนั้นการเลือกเครื่องฟอกอากาศ และ การดูแล ตัว กรอง ฝุ่น นั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าจะช่วยเราได้อย่างมากมายและหลากหลายอย่างมากนะครับ ดังนั้นในการเลือกเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสม และ การดูแลนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.