How to รู้เท่าทันคุณภาพงานคอนกรีตผสมเสร็จ และความคุ้มค่าของราคาคิว

•เพื่อความคุ้มของเราที่สุด!

หากเราต้องการจะก่อสร้าง ต่อเติม หรือตกแต่งอะไรใด ๆ ที่ต้องใช้คอนกรีต คนส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จมาอยู่ในงาน เพราะมีความสะดวกสบายและทนทานกว่าคอนกรีตผสมเอง และด้วยความนิยมของคอนกรีตผสมเสร็จจึงทำให้มีการคิดราคาของคอนกรีตผสมเสร็จนั้นมีราคาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้าที่เราเลือกใช้บริการ เราจึงต้องศึกษาคอนกรีตผสมเสร็จราคาคิวละเท่าไหร่ หากเราต้องการราคาที่คุ้มค่าดีงามนั้น จึงควรที่จะหาหลาย ๆ บริษัทเพื่อดูเปรียบเทียบราคากัน ไม่ต้องรีบ แต่ก่อนอื่นเลยที่จะสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ คือเราจะต้องรู้ปริมาณคอนกรีตที่เราต้องการใช้ก่อน เพื่อที่ว่าจะได้ดูแต่ละเจ้านั้นมีคอนกรีตผสมเสร็จ ราคาคิวละอยู่ที่เท่าไหร่กัน

และนอกจากที่เราจะตรวจทานในเรื่องของคอนกรีตผสมเสร็จ ราคาคิวแต่ละเท่าไหร่แล้ว สิ่งที่เราควรให้ความสนใจและตรวจทานมาก ๆ เช่นเดียวกัน คือ การตรวจสอบคุณภาพของงานคอนกรีต ซึ่งก็มีวิธีการตรวจหลายแบบ เราสามารถแอบดูได้ว่างานเรานั้นมีคุณภาพดีพอบ้างหรือยัง พร้อมแล้วเราไปดู How to การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตกัร

•การตรวจสอบคุณภาพงานคอนกรีต

เพราะสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญที่มากพอกับความสงสัยว่าคอนกรีตผสมเสร็จ คิวละเท่าไหร่เลย เพราะทุกอย่างที่เป็นส่วนผสมสามารถส่งผลต่อคุณภาพคอนกรีตได้หมด และถ้าหากว่าเริ่มแรกมาด้วยคอนกรีตไม่ดี ทุกอย่างก็จบ บอกลาขิ้นงานได้เลย 

ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ เพราะปริมาณน้ำ และคุณภาพของน้ำมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อกำลังของคอนกรีต และเราไม่ควรใช้น้ำที่มีความขุ่น และมีสารอินทรีย์ผสมอยู่ เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพได้ และยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ประกอบกันทำให้คอนกรีตของเราเป็นคอนกรีตที่มีคุณพภาพได้ เช่น วัสดุดี ผสมได้ถูกส่วน เทได้ถูกวิธี มีการควบคุมการสูญเสียน้ำได้ดี ถ้าทำได้ตามนี้ก็จะมีคอนกรีตดี ๆ เป็นแน่

•How to ควรตรวจสอบอะไรบ้าง?

1 ตรวจสอบคุณภาพทราย

ทรายที่ใช้ผสมคอนกรีตที่มีคุณภาพดีที่สุดคือ ทรายแม่น้ำ และต้องเป็นทรายที่สะอาด มีความคมของเม็ด และแข็งแรงภายในตัว

2 ตรวจสอบปูนซิเมนต์

จะคำนึงถึงลักณะของงานที่ต้องการนำปูนซิเมนต์ไปใช้งาน ต้องนำไปใช้ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแบบ ลักษณะของเนื้อปูนที่บรรจุอยู่ในถุง ว่าปูนประเภทไหนควรต้องใช้กับงานแบบไหน ไม่เช่นนั้นปูนจะจับตัวและกลายเป็นก้อน หากใช้ผิดสูตรตามความเหมาะสม

3 ตรวจสารที่ใช้ผสมร่วมในคอนกรีต

สารผสมร่วมจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีต ให้ได้คุณสมบัติของคอนกรีตที่ต้องการ โดยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจะมี 4 ชนิด ได้แก่

-สารทำให้เกิดฟองอากาศ (Air-Entraining Agent) 

-สารลดปริมาณน้ำ (Water-Reducing Agent)

-สารหน่วงการก่อตัว (Slow-Setting Agent)

-สารเร่งการก่อตัว (Rapid-Setting Agent)

•การคำนวนปริมาณคอนกรีต

คำนวนอย่างไร?การคำนวนเบื้องต้นจะเป็นการคำนวณปริมาตรของพื้นที่ใช้งานจากหน่วย(เมตร) โดยนำความกว้าง(เมตร) x ความยาว(เมตร) * ความหนา,ลึก,สูง (เมตร) = จำนวนการใช้งานเป็นปริมาตร(คิว)

Leave a Reply

Your email address will not be published.