อบรมรถยก คืออะไร เนื้อหาสำคัญที่ใช้อบรมมีอะไรบ้าง

อบรมรถยก คืออะไร รถยก ก็คือ โฟล์คลิฟท์ รถที่มีไว้สำหรับขนย้ายสิ่งของ สินค้า หรือวัตถุต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการ รถยกในอดีตการใช้งานการขับขี่ไม่ได้ซับซ้อนแต่รถยกในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีการเรียนรู้ อบรมรถยก เพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเอง สิ่งของ และบุคคลอื่นๆ

รถยกแบ่งประเภทการขับเคลื่อนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

โดยใช้น้ำมันหรือแก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน โดยแบ่งการขับเคลื่อนตามชนิดของเชื้อเพลิง ได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์แก๊ส L.P.G นอกจากนั้นยังแบ่งกำลังส่งออกได้อีก 2 ประเภทคือ ระบบส่งกำลังด้วยคลัทซ์ และระบบส่งกำลังด้วยทอร์ค

การเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

โดยใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบนั่งขับและแบบยืนขับ

การอบรมรถยก มีหลายสถาบันที่รับอบรมและฝึกสอน สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันที่มีคุณภาพ ISO 9001 โดยหลักสูตรที่หลายสถาบันใช้อบรมจะมีทั้งภาพทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับรถยกในแต่ละชนิด เทคนิคการเคลื่อนย้ายสินค้าในแบบต่างๆ กฏระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน รถยก รถลาก

เนื้อหาสำคัญในการอบรมรถยก

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำงานขับรถยก
 • จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถยก
 • ตรวจสอบความพร้อมก่อนขับรถยก
 • อุบัติเหตุในการขับรถยก
 • กฎระเบียบสำหรับการขับรถยกตามมาตรฐานสากล
 • การฝึกปฏิบัติ และทดสอบคนขับก่อนให้ใบอนุญาตขับขี่รถยก
 • การบำรุงรักษารถยก เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

ในส่วนของเทคนิคการบำรุงรักษารถยกและเทคนิคการขับขี่อย่างมืออาชีพ มีดังนี้

 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คเครื่องยนต์รถยกประจำวัน
 • การให้สัญญาณเสียงในขณะขับรถยก
 • การดูกระจกโค้งเมื่อถึงจุดแยก
 • การสอดงาและมุมองศาเพื่อยกสินค้า
 • การคำนวณน้ำหนักสินค้าเพื่อยกอย่างปลอดภัย
 • เข้าใจสัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรการอบรมรถยกสัดส่วนที่เหมาะสมคือการอบรมภาคทฤษฎี 30% และอบรมภาคปฏิบัติ 70% เน้นที่การปฏิบัติจริง ในขณะที่เนื้อหาการเรียนการสอนต้องเป็นเนื้อหาที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

การอบรมรถยกคืออะไร เนื้อหาสำคัญในการอบรมมีอะไรบ้าง ทีนี้ทุกคนคงได้คำตอบแล้ว การอบรมรถยก มีความสำคัญมากต่อผู้ที่ปฏิบัติขับขี่รถยก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อสินค้า ตนเอง และผู้อื่น บ่อยครั้งที่เรามักเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยก ดังนั้น ถ้าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียหรือเกิดอันตรายต่างๆ ขึ้น ควรได้รับการอบรมรถยกตามกฎหมายกำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published.